โปรแกรมทัวร์เจจู

ทัวร์เกาหลี,อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / สวนส้มไร้เมล็ด / วัดซันบังซา / ภูเขาซองอัค / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง /  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
12,100.-

JEJU SPECIAL WINTER

ZE001-TWCJU
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
เดินทาง
ม.ค.-ก.พ. 2562

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / สวนส้มไร้เมล็ด / วัดซันบังซา / ภูเขาซองอัค / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร

ทั้งหมด 1 โปรแกรม