โปรแกรมทัวร์เจจู

ทัวร์เกาหลี,อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / ภูเขาซองอัค  / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ซอพจิโกจิ / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / พิพิธภัณฑ์แฮนยอ / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ดาวทาวน์เมืองเชจู
10,900.-

JEJU SPECIAL AUTUMN

ZEกกก-TWCJU
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
เดินทาง
ส.ค.-พ.ย. 2561

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / ภูเขาซองอัค / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ซอพจิโกจิ / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / พิพิธภัณฑ์แฮนยอ / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ดาวทาวน์เมืองเชจู

ทั้งหมด 1 โปรแกรม