โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง,
16,999.-

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

HX005-GSHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
11,999.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

HX001-GSHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ค.-ส.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
9,999.-

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ

FD002-GSMFM
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ก.ย. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
11,989.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

MS009-GSHKG
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
9,989.-

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย

HX003-GSHKG
ระยะเวลา
4วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
8,998.-

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย V.2

CX007-GSHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
11,999.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

HX001-GSHKG
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
พ.ค.-ส.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
12,900.-

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

HX004-GSHKG
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
พ.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
10,999.-

HONGKONG SHENZHEN

TG001-TKHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
เม.ย.-ก.ย. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
19,999.-

มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ

FD007-GSHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
เม.ย. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,
11,999.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

็HX001-GSHKG
ระยะเวลา
3วัน 2 คืน
เดินทาง
มี.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง,เดินสะพานแก้ว 3 มิติกล้าท้าเสียว / ชม 2 โชว์โชว์กายกรรม, โชว์น้ำพุเต้นระบำ / สักการะ “ศาลพระพรหม” ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน / ขอพรด้านโชคลาภและชัยชนะวัดแชกง, วัดกวนอู / เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง / อิสระช้อปปิ้ง 2 ย่านดังจิมซาจุ่ย, ตลาดตงเหมิน
6,888.-

ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน

CX019-HKHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2562

เดินสะพานแก้ว 3 มิติกล้าท้าเสียว / ชม 2 โชว์โชว์กายกรรม, โชว์น้ำพุเต้นระบำ / สักการะ “ศาลพระพรหม” ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน / ขอพรด้านโชคลาภและชัยชนะวัดแชกง, วัดกวนอู / เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง / อิสระช้อปปิ้ง 2 ย่านดังจิมซาจุ่ย, ตลาดตงเหมิน

ทัวร์ฮ่องกง,สุขเต็มอิ่มไหว้พระ 5วัดดังแห่งเกาะฮ่องกง / ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / วัดชีหลิน / ขึ้นรถรางพีคแทรม ชมวิวเมืองฮ่องกง / พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย
15,900.-

EASY BLESSING HONGKONG NGONGPING

CX001-CUHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

สุขเต็มอิ่มไหว้พระ 5วัดดังแห่งเกาะฮ่องกง / ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / วัดชีหลิน / ขึ้นรถรางพีคแทรม ชมวิวเมืองฮ่องกง / พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย

ทัวร์ฮ่องกง,สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง / นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา / A Symphony of Lights / วิคเตอร์เรียพีค / รีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / วัดโป่วหลิน / ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน และ Citygate Outlets / พิเศษ!! อร่อยเต็มอิ่มกับ อาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นมุ่น
16,900.-

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น

CX006-ZGHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง / นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา / A Symphony of Lights / วิคเตอร์เรียพีค / รีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน / วัดโป่วหลิน / ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน และ Citygate Outlets / พิเศษ!! อร่อยเต็มอิ่มกับ อาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นมุ่น

ทัวร์ฮ่องกง,สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง, นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360ํ, พิเศษ!! ดูไฟ Symphony of Lights, วิคติเรียพีค, รีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, A Symphony of lights, กระเช้านองปิง, วัดโป่วหลิน, ช้อปปิ้ง Citygate Outlets และถนนนาธาน
15,999.-

ฮ่องกง นองปิง

HX004-ZGHKG
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง, นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360ํ, พิเศษ!! ดูไฟ Symphony of Lights, วิคติเรียพีค, รีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, A Symphony of lights, กระเช้านองปิง, วัดโป่วหลิน, ช้อปปิ้ง Citygate Outlets และถนนนาธาน

ทั้งหมด 18 โปรแกรม : 2 หน้า