โปรแกรมทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย,เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม / นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย / ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
22,991.-

SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

SG001-GHSXR
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
เม.ย.-ต.ค. 2561

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม / นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย / ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ทัวร์อินเดีย,เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์  “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม /  นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) /  ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
35,991.-

SUPER PRICE อินเดีย

 
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
พ.ค.-ก.ย. 2561

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม / นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) / ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ทัวร์อินเดีย,พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี / วัดอัครชาดาม ทัชมาฮาล / อัคราฟอร์ท เมืองชัยปุระ / ป้อมแอมเบอร์ / ซิตี้ พาเลส / ฮาวา มาฮาล
28,500.-

THE Classic INDIA

 
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ต.ค. 2561

พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี / วัดอัครชาดาม ทัชมาฮาล / อัคราฟอร์ท เมืองชัยปุระ / ป้อมแอมเบอร์ / ซิตี้ พาเลส / ฮาวา มาฮาล

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า