โปรแกรมทัวร์อิตาลี


ทัวร์อิตาลี,โคลอสเซี่ยม / น้ำพุเทรวี่ / นครวาติกัน / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / ฟลอเรนซ์ / วิหารซานตา / จตุรัสเดลลา / ซิญญอเรีย / สะพานเวคคิโค / หอเอนเมืองปิซ่า / จตุรัสซานมาร์โคเวนิส
49,900.-

GRAND ITALY #2

TG113-ITFCO
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ก.พ.-มิ.ย. 2562

โคลอสเซี่ยม / น้ำพุเทรวี่ / นครวาติกัน / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / ฟลอเรนซ์ / วิหารซานตา / จตุรัสเดลลา / ซิญญอเรีย / สะพานเวคคิโค / หอเอนเมืองปิซ่า / จตุรัสซานมาร์โคเวนิส

ทัวร์อิตาลี,สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / น้ำพุเทรวี / มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร / จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม / ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส / อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 / ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
42,999.-

TI AMO ITALY

TG003-ZGFCO
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
ก.พ.-มิ.ย. 2562

สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / น้ำพุเทรวี / มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร / จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม / ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส / อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 / ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

ทัวร์อิตาลี,ชมดินแดนสีสันทั้ง 5 แห่งอิตาลี ริเวียร่า ซิงเคว เทอร์เร่ / มิลาน / เจนัว / ลา สเปเชีย / มองเตรอสโซ / เวอร์นาสซา / คอร์นีเลีย / มานาโรลา / ริโอมาจจอเร / ปิซ่า / ฟลอเรนซ์ / โรม / นครวาติกัน
39,999.-

COLORFUL OF CINQUE TERRE ITALY

EY005-ZGMXP
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
มี.ค.-มิ.ย. 2562

ชมดินแดนสีสันทั้ง 5 แห่งอิตาลี ริเวียร่า ซิงเคว เทอร์เร่ / มิลาน / เจนัว / ลา สเปเชีย / มองเตรอสโซ / เวอร์นาสซา / คอร์นีเลีย / มานาโรลา / ริโอมาจจอเร / ปิซ่า / ฟลอเรนซ์ / โรม / นครวาติกัน

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า