โปรแกรมทัวร์รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย,
27,999.-

RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

W5001-GSVKO
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ต.ค. 2562

ทัวร์รัสเซีย,ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด / ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุด / ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม / พิเศษสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge / อาหารครบทุกมื้อ
31,999.-

WINDY RUSSIA

EY007-ZGDME
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2562

ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด / ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุด / ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม / พิเศษสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge / อาหารครบทุกมื้อ

ทัวร์รัสเซีย,สัมผัสความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ / ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า / สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile / เยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ / ชมพระราชวังเครมลิน / ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล / ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า GUM
60,888.-

PERFECT AURORA

TGAUR-PVDME
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

สัมผัสความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ / ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า / สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile / เยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ / ชมพระราชวังเครมลิน / ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล / ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า GUM

ทัวร์รัสเซีย,ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ / มหาวิหารเซนต์บาซิล / มหาวิหารเซนต์ไอแซค / วิหารเซ็นต์เดอร์ซาร์เวีย / ห้างกุม / พระราชวังเครมลิน / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ / Metro / โบสถ์อัสสัมชัญ / ชมโว์สุดอลังการ Russian Circus
53,888.-

PERFECT RUSSIA

TG0PF-PVDME
ระยะเวลา
7วัน 5คืน
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2562

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ / มหาวิหารเซนต์บาซิล / มหาวิหารเซนต์ไอแซค / วิหารเซ็นต์เดอร์ซาร์เวีย / ห้างกุม / พระราชวังเครมลิน / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ / Metro / โบสถ์อัสสัมชัญ / ชมโว์สุดอลังการ Russian Circus

ทัวร์รัสเซีย,ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และห้างกุม / ตลาดอิสเมโลฟสกี้ ปละถนนอารบัต / จุตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / โยสอัสสัมชัญ / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซนต์ เดอซาร์เวียร์ / ชมโว์สุดอลังการ Russian Circus
38,888.-

SUPER RUSSIA MOSCOW

TGZA5-PVDME
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
ก.พ.-มี.ค. 2562

ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และห้างกุม / ตลาดอิสเมโลฟสกี้ ปละถนนอารบัต / จุตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / โยสอัสสัมชัญ / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซนต์ เดอซาร์เวียร์ / ชมโว์สุดอลังการ Russian Circus

ทัวร์รัสเซีย,ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / เข้าชมวิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ / โบสถ์อัสสัมชัญ / พระราชวังฤดูหนาว / พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ออฟ / ชมโชว์สุดอลังการ Russian Circus
44,999.-

LET IT SNOW RUSSIA

KC06D-PVLED
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2562

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว / เข้าชมวิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ / โบสถ์อัสสัมชัญ / พระราชวังฤดูหนาว / พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ออฟ / ชมโชว์สุดอลังการ Russian Circus

ทั้งหมด 6 โปรแกรม : 1 หน้า