โปรแกรมทัวร์ยุโรป

เปิดอ่าน : 436 ครั้ง

OKTOBERFEST 2018 เยอรมัน ออสเตรีย

โปรแกรมนี้หมดพีเรียดเดินทางแล้ว หากสนใจโปรแกรม กรุณาติดต่อพนักงาน หรือเลือกดูโปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกันแทน
การันตีเข้างาน และเต็นท์ภายในเทศกาล Oktoberfest 2018 พร้อมเบียร์ 1 ลิตร / สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า / BMW WELT / จัตุรัสมาเรียน พระราชวังนิมเฟนบูร์ก / สวนมิราเบล / บ้านเกิดโมสาร์ท / พระราชวังเชินบรุนน์ / เชสกี้ครุมลอฟ / ปราสาทครุมลอฟ / ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก / โบสถ์เซนต์ไวตัส / สะพานชาร์ลส์
  •  เริ่มต้น 59,900.-
  •  ยุโรป
  •   8วัน 5คืน
  •   Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ดูไบ - มิวนิค - สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - BMW WELT - จัตุรัสมาเรียน

- เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน
- ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า เป็นสนามเหย้าของสโมสรทีมฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค
- เดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระเดินชมเดินชมและถ่ายรูปนวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน

มิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - OKTOBERFEST 2018

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เทเรซีวีเซอ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลเบียร์ OKTOBERFEST 2018 ร่วมสนุกสนานกับบรรยากาศงานเทศกาลเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันซึ่งจัดติดต่อกันมามากว่า 200 ปี อิสระอาหารเย็นและให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะดื่ม กิน เต้นรำ หรือร้องเพลง
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ภายในงาน OKTOBERFEST
- พักที่ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน

ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง เก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
- ชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์กที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน

เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
- อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในเลือกซื้อสินค้า
- พักที่ Hotel Grand Zvon หรือระดับเดียวกัน

เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปร๊าก

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ จุดเด่นของเมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่กรุงปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน

ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา
- ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค
- ชมสะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน
- ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ดูไบ - กรุงเทพฯ

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
27 ก.ย. - 04 ต.ค. 2561 59,900