โปรแกรมทัวร์ยุโรป


ทัวร์ยุโรป,ฝรั่งเศส / เบลเยี่ยม / ลักเซมเบิร์ก / เยอรมัน / เนเธอร์แลนด์ / ล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือหลังคากระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม / ปารีส / บัรสเซลส์ / ลัมเซมเบิร์ก / โคโลญ / กีธูร์น / ซานส์ สคันส์
39,999.-

IN LOVE BENELUX

EY012-ZGCDG
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ก.พ.-พ.ค. 2562

ฝรั่งเศส / เบลเยี่ยม / ลักเซมเบิร์ก / เยอรมัน / เนเธอร์แลนด์ / ล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น / ล่องเรือหลังคากระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม / ปารีส / บัรสเซลส์ / ลัมเซมเบิร์ก / โคโลญ / กีธูร์น / ซานส์ สคันส์

ทัวร์ยุโรป,ปารีส / ดิจอง / เบิร์น / ลูเซิร์น / แองเกิลเบิร์ก / ซูริค / หอไอเฟล / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ / พระราชวังแวร์ซานส์ / ประตูชัยนโปเลียน / หอนาฬิกาไซท์คล๊อกเค่นทัรม / สะพานไม้ชาเปล / พิเศษ!! ล่องเรือโบตามุซ ชมแม่น้ำแซน
45,999.-

TWINKLE FRANCE SWITZERLAND

TG010-ZGCDG
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ม.ค.-มิ.ย. 2562

ปารีส / ดิจอง / เบิร์น / ลูเซิร์น / แองเกิลเบิร์ก / ซูริค / หอไอเฟล / พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ / พระราชวังแวร์ซานส์ / ประตูชัยนโปเลียน / หอนาฬิกาไซท์คล๊อกเค่นทัรม / สะพานไม้ชาเปล / พิเศษ!! ล่องเรือโบตามุซ ชมแม่น้ำแซน

ทัวร์ยุโรป,ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเทพนิยายดิสนี่ย์ / พระราชวังเชินบุรนน์ อัญมนีแห่งเวียนนา / จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ / ฮัลสตัท์ ซาลซ์บวร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท / เชสกี้ ครุมลอฟ / ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เลทและถนนคาร์ทเนอร์ / ลิ้มลองขาหมูเยอรมัน และเป็ดโบฮีเมียน
53,990.-

EASY WINTER FAIRYTALE CASTLE

TG002-CUMUC
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2562

ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเทพนิยายดิสนี่ย์ / พระราชวังเชินบุรนน์ อัญมนีแห่งเวียนนา / จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ / ฮัลสตัท์ ซาลซ์บวร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท / เชสกี้ ครุมลอฟ / ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เลทและถนนคาร์ทเนอร์ / ลิ้มลองขาหมูเยอรมัน และเป็ดโบฮีเมียน

ทัวร์ยุโรป,ลิสบอน / ซินทรา / เซบีญา / คอโดบา / โทเลโด / เซโกเวีย / มาดริด / Las Rozas Village Outlet / มหาวิหารเซวิลญ่า / พิเศษ ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้ / ชิมหมุหัน Suckling Pig
50,900.-

Spain Portugal

EK006-COMAD
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
เม.ย.-พ.ค. 2562

ลิสบอน / ซินทรา / เซบีญา / คอโดบา / โทเลโด / เซโกเวีย / มาดริด / Las Rozas Village Outlet / มหาวิหารเซวิลญ่า / พิเศษ ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้ / ชิมหมุหัน Suckling Pig

ทัวร์ยุโรป,แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ / อะตอมเมี่ยม / จัตุรัสกร็องด์ปลาซ / หมู่บ้านกีธูร์น / เทศกาลดอกไม้ เคอเคนฮอฟ / ซานส์ สคันส์	หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม / อัมสเตอร์ดัม / จัตุรัสดัมสแควร์ / หอไอเฟล / ประตูชัย / ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแวร์ซายส์/ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ช้อปปิ้งจุใจ
54,999.-

HASHTAG FLOWER LOVER

TG003 - WDBRU
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
มี.ค. 2562

แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ / อะตอมเมี่ยม / จัตุรัสกร็องด์ปลาซ / หมู่บ้านกีธูร์น / เทศกาลดอกไม้ เคอเคนฮอฟ / ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม / อัมสเตอร์ดัม / จัตุรัสดัมสแควร์ / หอไอเฟล / ประตูชัย / ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแวร์ซายส์/ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ช้อปปิ้งจุใจ

ทัวร์ยุโรป,ปารีส หอไอเฟล / แกลเลอรี่ / ลาฟาแยตต์ / ล่องเรือโบตามุช / บรูจจ์ / บรัสเซลล์ / อะตอมเมียม / ล่องเรือหลังคากระจก / หมู่บ้านกังหันลม Zaanse Schans / เทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ / ชมพระราชวังแวร์ซายส์
41,900.-

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ #1

EK10A-CDCDG
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
มี.ค. 2562

ปารีส หอไอเฟล / แกลเลอรี่ / ลาฟาแยตต์ / ล่องเรือโบตามุช / บรูจจ์ / บรัสเซลล์ / อะตอมเมียม / ล่องเรือหลังคากระจก / หมู่บ้านกังหันลม Zaanse Schans / เทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ / ชมพระราชวังแวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรป,มิลาน / ดูโอโม่ / เวโรน่า / บ้านของจูเลียต / เวนิส เมสเตร้ / ฮัลสตัทท์ / ซาลส์บวร์ก / เบิร์ชเทสกาเด้น / โฮเฮนชวานเกา / ปราสาทนอยชวานชไตน์ / มิวนิค / สตุทท์การ์ท / ทิทิเซ่ / โดเนาเอสชิงเง็น / ซาฟเฮาส์เซ่น / น้ำตกไรน์ / ซูริค
39,900.-

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิสฯ

QR07M-WCMXP
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
ธ.ค.-เม.ย. 2562

มิลาน / ดูโอโม่ / เวโรน่า / บ้านของจูเลียต / เวนิส เมสเตร้ / ฮัลสตัทท์ / ซาลส์บวร์ก / เบิร์ชเทสกาเด้น / โฮเฮนชวานเกา / ปราสาทนอยชวานชไตน์ / มิวนิค / สตุทท์การ์ท / ทิทิเซ่ / โดเนาเอสชิงเง็น / ซาฟเฮาส์เซ่น / น้ำตกไรน์ / ซูริค

ทัวร์ยุโรป,โดฮา – ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – เซียน่า - โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน
39,900.-

กาตาร์-สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี

QR107-WCGVA
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

โดฮา – ชมเมือง - เจนีวา – อานซี – ชาโมนิกซ์ – อีวัวร์ - โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง - ตูริน มิลาน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร – ปิซ่า – เซียน่า - โรม - นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน

ทัวร์ยุโรป,นครรัฐวาติกัน, มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์, โคลอสเซียม, น้ำพุเทรวี่, บันไดสเปน, หอเอนเมืองปิซ่า, เกาะเวนิส, จัตุรัสซานมาโค, นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ไคลน์ไชเด็ค, พระราชวังแวร์ซายย์, ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
59,900.-

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส

QR08J-WCFCO
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

นครรัฐวาติกัน, มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์, โคลอสเซียม, น้ำพุเทรวี่, บันไดสเปน, หอเอนเมืองปิซ่า, เกาะเวนิส, จัตุรัสซานมาโค, นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ไคลน์ไชเด็ค, พระราชวังแวร์ซายย์, ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต

ทั้งหมด 9 โปรแกรม : 1 หน้า