โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย


ทัวร์มาเลเซีย,ปุตราจายา / มัสยิดสีชมพู / จัตุรัสเมอร์เดก้า / ตึกแฝดปิโตรนัส / เก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) / วัดถ้ำบาตู / อร่อยกับเมนูพิเศษ บะกู๊ดเต๋ / แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้ง
7,999.-

กัวลาฯ เก็นติ้ง ปุตราจายา

MH011-JLKUL
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ม.ค.-พ.ค. 2562

ปุตราจายา / มัสยิดสีชมพู / จัตุรัสเมอร์เดก้า / ตึกแฝดปิโตรนัส / เก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) / วัดถ้ำบาตู / อร่อยกับเมนูพิเศษ บะกู๊ดเต๋ / แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้ง

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า