โปรแกรมทัวร์ฟิลิปปินส์


ทัวร์ฟิลิปปินส์,เที่ยวเกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย / เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู / พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์ / อิสระเที่ยวเต็มวัน เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ
15,888.-

Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล

PR002-GHCEB
ระยะเวลา
5วัน 2คืน
เดินทาง
ก.พ.-พ.ค. 2562

เที่ยวเกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย / เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู / พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์ / อิสระเที่ยวเต็มวัน เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ

ทัวร์ฟิลิปปินส์,ชมวิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ / ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน / โบสถ์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน
22,888.-

ฟิลิปปินส์ มะนิลา นั่งรถ Jeepney

TG001-GHMNL
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.พ.-พ.ค. 2562

ชมวิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ / ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน / โบสถ์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปน

ทั้งหมด 2 โปรแกรม : 1 หน้า