โปรแกรมทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า,พระธาตุอินทร์แขวน / พระธาตุมุเตา / เจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน / พระราชวังบุเรงนอง / ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ / อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY / ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว / เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ / แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา
7,900.-

EASY MYANMAR อิ่มใจ

DD001-CURGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

พระธาตุอินทร์แขวน / พระธาตุมุเตา / เจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน / พระราชวังบุเรงนอง / ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ / อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY / ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว / เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ / แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา

ทัวร์พม่า, สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า / วัดไจ๊คะวาย / พระพุทธไสยยาสน์ชเวตาเลียว / พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / พระเจดีย์โบตะทาวน์ / ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา
8,588.-

ทันใจ…YANGON

FD007-ZGRGN
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
ธ.ค.-มี.ค. 2562

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า / วัดไจ๊คะวาย / พระพุทธไสยยาสน์ชเวตาเลียว / พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / พระเจดีย์โบตะทาวน์ / ชิมเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า,มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ / สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง / ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมวิว ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ / พระราชวังไม้สัก / พระราชวังมัณฑะเลย์ / สะพานไม้อูเบง / แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
11,999.-

LUCKY MYANMAR BAGAN

FD001-ZGMDL
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ธ.ค.-ส.ค. 2562

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ / สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง / ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมวิว ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ / พระราชวังไม้สัก / พระราชวังมัณฑะเลย์ / สะพานไม้อูเบง / แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า,สักการะ 3 มหาบูชาสถาน / วัดไจ๊คะวาย / พระราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ชเมมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา / แจกฟรี องค์เทพทันใจ
8,999.-

THE HOLY MYANMAR

8M004-ZGRGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
ก.ค.-มี.ค. 2562

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน / วัดไจ๊คะวาย / พระราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ชเมมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา / แจกฟรี องค์เทพทันใจ

ทัวร์พม่า,แจกฟรี องค์เทพทันใจ / ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน / สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า / ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ / มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า / นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
7,999.-

THE AURA MYANMAR

SL008-ZGRGN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

แจกฟรี องค์เทพทันใจ / ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน / สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า / ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ / มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า / นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า,ร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง / ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / นมัสการพระนอนตาหวาน /  สักการะวัดหงาทัตยี / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
4,999.-

Super Shock พม่า ไหว้พระ วัดดัง

SLT01-BIRGN
ระยะเวลา
1วัน
เดินทาง
ต.ค.-มี.ค. 2562

ร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง / ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / นมัสการพระนอนตาหวาน / สักการะวัดหงาทัตยี / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

ทัวร์พม่า,พักหรู 5 ดาว / ไหว้พระ 9 วัด / สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร-เป็ดปักกิ่ง / พระนอนตาหวาน / พระนอนยิ้มหวาน / วัดพระ 4 ทิศ / เจดียืโบตะทาวน์ / พระหินอ่อน / วัดงาทัตจี / วัดพระเขี้ยวแก้ว / แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
6,999.-

FIVE STAR MYANMAR

SL009-ZGRGN
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

พักหรู 5 ดาว / ไหว้พระ 9 วัด / สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร-เป็ดปักกิ่ง / พระนอนตาหวาน / พระนอนยิ้มหวาน / วัดพระ 4 ทิศ / เจดียืโบตะทาวน์ / พระหินอ่อน / วัดงาทัตจี / วัดพระเขี้ยวแก้ว / แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

ทัวร์พม่า,กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ / สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา / นมัสากรพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือพระนอนตาหวาน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมทอง ตลาดสก๊อต / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย / สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด ชาบูบุฟเฟ่ต์โออิชิ
9,999.-

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

 
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
พ.ย.-มี.ค. 2562

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ / สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา / นมัสากรพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือพระนอนตาหวาน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมทอง ตลาดสก๊อต / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย / สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด ชาบูบุฟเฟ่ต์โออิชิ

ทัวร์พม่า,สักการะ 2 มหาบูชาสถาน / ชมป่าทะเลเจดีย์ / ระฆังมิงกุน / พระราชวังมัณฑะเลย์ / สะพานไม้อูเบง / วัดชเวนันดอร์ / วัดกุโสดอ / เจดีย์ชเวสิกอง / พระมหามัยมุนี / เจดีย์มิงกุน / เจดีย์ชินพิวเม / วิหารธรรมยันจี / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ / Free!! ถุงผ้า + พัด
11,888.-

ROYAL MANDALAY BAGAN

FD004-ZGMDL
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
เดินทาง
ส.ค.-มี.ค. 2562

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน / ชมป่าทะเลเจดีย์ / ระฆังมิงกุน / พระราชวังมัณฑะเลย์ / สะพานไม้อูเบง / วัดชเวนันดอร์ / วัดกุโสดอ / เจดีย์ชเวสิกอง / พระมหามัยมุนี / เจดีย์มิงกุน / เจดีย์ชินพิวเม / วิหารธรรมยันจี / พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา หุ่นเชิดโบราณ / Free!! ถุงผ้า + พัด

ทั้งหมด 9 โปรแกรม : 1 หน้า