โปรแกรมทัวร์บรูไน


ทัวร์บรูไน,ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque / ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer / ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman / สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
17,888.-

The Golden Legacy

BI001-GHBWN
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
เดินทาง
มี.ค.-พ.ค. 2562

ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque / ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer / ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman / สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

ทั้งหมด 1 โปรแกรม : 1 หน้า