โปรแกรมทัวร์ตุรกี


ทัวร์ตุรกี,
29,900.-

TURKEY BEST EVER

TK012-GSIST
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ส.ค. 2562

ทัวร์ตุรกี,
29,900.-

TURKEY SUPREME

TK005-GSIST
ระยะเวลา
8วัน 6คืน
เดินทาง
ส.ค.-ต.ค. 2562

ทัวร์ตุรกี,
27,900.-

TURKEY FANTASTIC

W5003-GSIST
ระยะเวลา
9วัน 3คืน
เดินทาง
มิ.ย.-ก.ย. 2562

ทัวร์ตุรกี,ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย คัปปาโดเกีย / ปราสาทปุยฝ้าย / เมืองโบราณ เอฟฟิซุส / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พิเศษ!!ที่พักระดับ 4ดาว+โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน
27,900.-

TURKEY CHEAPER

GF010-GSIST
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
มี.ค.-เม.ย. 2562

ชมวิหารฮาเจียโซเฟีย คัปปาโดเกีย / ปราสาทปุยฝ้าย / เมืองโบราณ เอฟฟิซุส / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พิเศษ!!ที่พักระดับ 4ดาว+โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน

ทัวร์ตุรกี,นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม / ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส / อังการ่า / คัปปาโดเกีย / คอนย่า / ปามุคคาเล่ / คูซาดาซี / เอฟฟิซุส / ชานัคคาเล่ / ม้าไม้เมืองทรอย / อิสตันบูล
29,999.-

BOND TO TURKEY

TK001-ZGIST
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
เดินทาง
ม.ค.-มี.ค. 2562

นั่งกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม / ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส / อังการ่า / คัปปาโดเกีย / คอนย่า / ปามุคคาเล่ / คูซาดาซี / เอฟฟิซุส / ชานัคคาเล่ / ม้าไม้เมืองทรอย / อิสตันบูล

ทัวร์ตุรกี,ชมดินแดน 2 ทวีป / ปามุคคัลเล่ / นั่งบอลลูน / ชมเมืองคัปปาโดเกีย / ชมวิหารเซนต์โซเฟีย / ชมม้าไม้เมืองทรอย / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง / พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
31,900.-

มหัศจรรย์ ตุรกี #1

TK001-BIIST
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ม.ค.-เม.ย. 2562

ชมดินแดน 2 ทวีป / ปามุคคัลเล่ / นั่งบอลลูน / ชมเมืองคัปปาโดเกีย / ชมวิหารเซนต์โซเฟีย / ชมม้าไม้เมืองทรอย / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง / พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน

ทั้งหมด 6 โปรแกรม : 1 หน้า