โปรแกรมทัวร์ตุรกี


ทัวร์ตุรกี,เที่ยวดินแทนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย / ชมความสวยงามของปามุคคาเล่ / ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย / ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส / สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย / ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ / แถมฟรีพวงกุญแจที่ระลึก+ชาแอปเปิ้ล
34,900.-

EASY WINTER IN TURKEY

TK002-CUIST
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
เดินทาง
ธ.ค. 2561

เที่ยวดินแทนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย / ชมความสวยงามของปามุคคาเล่ / ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย / ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส / สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย / ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ / แถมฟรีพวงกุญแจที่ระลึก+ชาแอปเปิ้ล

ทัวร์ตุรกี,ล่องเรือ ช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน / ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  / ปราสาทปุยฝ้าย / คัปปาโดเกีย / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ / พัก 5 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
29,900.-

TURKEY AWESOME

WY001-GSIST
ระยะเวลา
9วัน 7คืน
เดินทาง
ต.ค.-พ.ย. 2561

ล่องเรือ ช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน / ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย / ปราสาทปุยฝ้าย / คัปปาโดเกีย / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ / พัก 5 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรกี,ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย / ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย / ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย / ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ / พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง
30,900.-

EASY FANTASTIC IN TURKEY

TK000-CUIST
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
เดินทาง
ส.ค.-พ.ย. 2561

ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย / ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย / ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย / ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ / พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

ทัวร์ตุรกี,บินตรงสู่อิสตันบูล / ชมดินแดน 2 ทวีป / ปามุคคัลเล่ / นั่งบอลลูน / ชมเมืองคัปปาโดเกีย / ชมวิหารเซนต์โซเฟีย / ชมม้าไม้เมืองทรอย / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง / พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน / แถมฟรี ชุด Gift Set กระเป๋า + หมอนรองคอ
36,900.-

มหัศจรรย์ ตุรกี #1

 
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 2561

บินตรงสู่อิสตันบูล / ชมดินแดน 2 ทวีป / ปามุคคัลเล่ / นั่งบอลลูน / ชมเมืองคัปปาโดเกีย / ชมวิหารเซนต์โซเฟีย / ชมม้าไม้เมืองทรอย / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง / พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน / แถมฟรี ชุด Gift Set กระเป๋า + หมอนรองคอ

ทัวร์ตุรกี,ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง / ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา / ชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส / ชมความสวยงามทางธรรมชาติที่ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย / ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนที่คัปปาโดเกีย
33,888.-

ตุรกี อิสตันบูล

 
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
พ.ค.-พ.ย. 2561

ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง / ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา / ชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส / ชมความสวยงามทางธรรมชาติที่ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย / ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนที่คัปปาโดเกีย

ทั้งหมด 5 โปรแกรม : 1 หน้า