โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น, อาซากุซะ
ศาลเจ้าโทโรอิ
โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท
ลานสกีฟูจิเท็น
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัร
32,999.-

NRT20
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2563

อาซากุซะ ศาลเจ้าโทโรอิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท ลานสกีฟูจิเท็น เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัร

ทัวร์ญี่ปุ่น,ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ลานสกี WASHIGATAKE 
วัดเซนโคจิ ชมลิงแช่ออนเซ็น
29,899.-

NGO02
ระยะเวลา
เดินทาง
ธ.ค. 2563

ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ลานสกี WASHIGATAKE วัดเซนโคจิ ชมลิงแช่ออนเซ็น

ทั้งหมด 2 โปรแกรม : 1 หน้า