โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย


ทัวร์จอร์เจีย,จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์บนดิน / ป้อมอันนานูรี / อ่างเก็บน้ำชินวารี / มหาวิหารจวารี / ป้อมนาริทาลา / วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
39,999.-

IN LOVE TBILISHI

 
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
เดินทาง
ส.ค.-ก.ย. 2561

จอร์เจีย ดินแดนสวรรค์บนดิน / ป้อมอันนานูรี / อ่างเก็บน้ำชินวารี / มหาวิหารจวารี / ป้อมนาริทาลา / วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

ทัวร์จอร์เจีย,ทบิลิชิ / กูดาอูรี / อ่างเก็บน้ำชินวารี / คัสเบกิ / กูดาอูรี  GUDAURI / GORI / KUTAISI KUTAISI / BATUMI BATUMI / CHARDAKHI / กรุงอัสตาน่า (คาซัคสถาน) / หอคอยไบเทเร็ก / KHAN SHATYR
49,999.-

GEORGIA - KAZAKHSTAN

 
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
เดินทาง
ต.ค. 2561

ทบิลิชิ / กูดาอูรี / อ่างเก็บน้ำชินวารี / คัสเบกิ / กูดาอูรี  GUDAURI / GORI / KUTAISI KUTAISI / BATUMI BATUMI / CHARDAKHI / กรุงอัสตาน่า (คาซัคสถาน) / หอคอยไบเทเร็ก / KHAN SHATYR

ทัวร์จอร์เจีย,อาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสน้อย เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย / จอร์เจีย เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล
59,900.-

อาร์เมเนีย จอร์เจีย

 
ระยะเวลา
9วัน 6คืน
เดินทาง
ส.ค.-ต.ค. 2561

อาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสน้อย เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย / จอร์เจีย เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล

ทั้งหมด 3 โปรแกรม : 1 หน้า